Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

19
 
WGGO-2-103-GG-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
WGGO-2-105-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-106-GG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WGGO-2-107-GG-s 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGGO-2-108-GG-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WGGO-2-109-GG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Non-technical

5
 
WGGO-2-104-GG-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Other Basic

6
 
WGGO-2-101-GG-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGGO-2-102-GG-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

24
 
WGGO-2-217-GG-s 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
WGGO-2-218-GG-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGGO-2-219-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-220-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-221-GG-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WGGO-2-222-GG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WGGO-2-223-GG-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGGO-2-224-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny 1 GiG GiG


The rules for selecting groups/modules: jeden moduł z grupy różny od wybranego w ramach “Przedmiotu obieralnego 2”

2
 
WGGO-2-203-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-216-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-225-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-228-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-229-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-230-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-231-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-232-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-233-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-234-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-235-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny 2 GiG GiG


The rules for selecting groups/modules: jeden moduł z grupy różny od wybranego w ramach “Przedmiotu obieralnego 1”

2
 
WGGO-2-202-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-204-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-206-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-207-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-208-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-209-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-210-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-211-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-212-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-213-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-226-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Specialized foreign language (GO), semester 2


The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

2
 
WGGO-2-214-GG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

5
 
WGGO-2-314-GG-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
WGGO-2-315-GG-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Thesis

22
 
WGGO-2-317-GG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-318-GG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
+

Elective block: Przedmiot obieralny 3 GiG GiG


The rules for selecting groups/modules: jeden moduł z grupy – przedmioty prowadzone w języku angielskim

3
 
WGGO-2-301-GG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WGGO-2-303-GG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1075