Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

20
 
WGGO-2-101-WG-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGGO-2-102-WG-s
aaa
15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGGO-2-103-WG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WGGO-2-104-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-108-WG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGGO-2-109-WG-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WGGO-2-110-WG-s
aaa
15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Non-technical

3
 
WGGO-2-105-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

7
 
WGGO-2-106-WG-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGGO-2-113-WG-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

23
 
WGGO-2-202-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGGO-2-204-WG-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGGO-2-205-WG-s 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WGGO-2-206-WG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WGGO-2-207-WG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WGGO-2-208-WG-s
aa
30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
WGGO-2-201-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WGGO-2-214-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WGGO-2-203-WG-s
aaa
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-209-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-215-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-216-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-217-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Specialized foreign language (GO), semester 2


The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

2
 
WGGO-2-210-WG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
WGGO-2-212-WG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
WGGO-2-213-WG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

4
 
WGGO-2-302-WG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
WGGO-2-303-WG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Non-technical

2
 
WGGO-2-305-WG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Thesis

22
 
WGGO-2-304-WG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
+
WGGO-2-308-WG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WGGO-2-301-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-309-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-310-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WGGO-2-313-WG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1330