Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

8
 
BGES-1-103-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-106-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Mathematics

9
 
BGES-1-101-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Other Basic

12
 
BGES-1-102-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGES-1-105-s 30 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 6
+

Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych

1
 
BGES-1-107-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

3
 
BGES-1-204-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

9
 
BGES-1-201-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Other Basic

12
 
BGES-1-203-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
BGES-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 6
-

Physics

6
 
BGES-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Wychowanie fizyczne

 
BGES-1-207-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 1/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGES-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGES-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGES-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGES-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGES-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

9
 
BGES-1-303-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

15
 
BGES-1-304-s 30 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 6
+
BGES-1-307-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
BGES-1-310-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Physics

6
 
BGES-1-305-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Fizyka II
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 6
+

Wychowanie fizyczne

 
BGES-1-302-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 2/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGES-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGES-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGES-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGES-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGES-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

2
 
BGES-1-411-s
W
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
+

Other Basic

21
 
BGES-1-401-s 30 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 5
+
BGES-1-403-s 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGES-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 5
-
BGES-1-412-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych

2
 
BGES-1-409-s
P
30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Wychowanie fizyczne

 
BGES-1-402-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 3/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGES-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGES-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGES-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGES-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGES-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

19
 
BGES-1-501-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-505-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-506-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGES-1-538-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGES-1-539-s 45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 90 6
+

Elective block: Przedmioty obieralne_ semestr 5


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem i 2 przedmioty za 3 ECTS

11
 
BGES-1-502-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-508-s
O
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-509-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-510-s
P
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-511-s
t
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-512-s
b
30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-513-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-515-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
BGES-1-601-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BGES-1-603-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+

Other Basic

4
 
BGES-1-602-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGES-1-607-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 2
-

Praktyka zawodowa

4
 
BGES-1-629-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Przedmiot w języku angielskim obieralny


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot z listy ogłoszonej przez Dziekana

3
 
BGES-1-608-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-1-609-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-1-611-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-1-618-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne_ semestr 6


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem i 2 przedmioty za 3 ECTS

11
 
BGES-1-605-s
s
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-610-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-612-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-613-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-614-s
g
15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-615-s 0 0 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-616-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-617-s 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot

3
 
BGES-1-604-s
p
30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-606-s
p
30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
BGES-1-738-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Przedmioty obieralne_ semestr 7


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden moduł za 5 ECTS z egzaminem, dwa moduły za 4 ECTS i jeden moduł za 2 ECTS

15
 
BGES-1-701-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-702-s
p
15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-703-s
m
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-704-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-705-s
j
0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 4
-
BGES-1-706-s
c
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGES-1-707-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BGES-1-714-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGES-1-716-s
s
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-1-717-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-1-718-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-1-719-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4335