Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

28
 
BGES-2-101-EG-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 6
+
BGES-2-102-EG-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-2-103-EG-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGES-2-104-EG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-105-EG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-106-EG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 4
-
BGES-2-107-EG-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BGES-2-109-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 3
-

Thesis

2
 
BGES-2-110-EG-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

30
 
BGES-2-201-EG-s 30 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 75 5
+
BGES-2-202-EG-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGES-2-203-EG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-2-204-EG-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
+
BGES-2-205-EG-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
+
BGES-2-206-EG-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
+
BGES-2-207-EG-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-208-EG-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-2-209-EG-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Economic course

2
 
BGES-2-307-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

2
 
BGES-2-301-EG-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

22
 
BGES-2-302-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-303-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Elective block (Humanistic)


The rules for selecting groups/modules: Choose only one class.

4
 
BGES-2-304-EG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Humanistic course chosen from the AGH UST International Courses
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1080