Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining geology
Course of study:
2019/2020
Code:
BGES-2-205-EG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Applied Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bielowicz Barbara (bbiel@agh.edu.pl)
Module summary

Mining geology

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student is able to plan and perform sampling and estimate error value of sampling method GES2A_U07 Project
M_U002 Student is able to estimate deposit resources and error value of estimation GES2A_U10, GES2A_U09 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student have a knowledge on GY sampling method GES2A_W05 Examination
M_W002 Student has a knowledge on international deposits classification GES2A_W05, GES2A_W04 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student is able to plan and perform sampling and estimate error value of sampling method + - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to estimate deposit resources and error value of estimation + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student have a knowledge on GY sampling method + - - - - - + - - - -
M_W002 Student has a knowledge on international deposits classification + - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

Goals and methodology of mining geology. Classification of deposit models and methods of their reconnaissance. Geological mapping of deposits (direct and indirect). Sampling of deposit in underground workings, drill-holes, open pits, dumps (type of sampling: channel sampling – chip sampling – grab sampling – bulk sampling – drill core sampling, geometry and spacing of samples, Gy’s theory of sampling, sampling errors). Deposit parameters (thickness, grade, bulk density, accumulation, geologic and value continuity, interpolation with inverse distance weighting methods, contouring). Statistical analysis of variability and reliability of parameters values (exploratory data evaluation, histograms, distributions, classic statistical parameters, linear correlation and regression, multiple regression). Ore – resources (reserves) evaluation by classical (traditional) methods (method of: sections, isolines, triangles, polygons, statistical). Introduction to geostatistical ore- resources (reserves) estimation (semivariograms, model fitting, point and block kriging, volume – variance relationship, selective mining units, grade – tonnage curve). Classification of resources and reserves of deposit (polish classification, JORC code, three-dimensional United Nations Framework Classification).

Practical classes (15h):
 1. Strategy of deposit sampling in underground workings and open pits. Sampling protocol. Calculation of fundamental errors according to Gy’s formula. Assessment of random and systematic errors of sampling and assaying. Contour maps of deposits parameters using deterministic and geostatistical interpolators. Statistical characteristics of deposit parameters variability. Contouring of economic deposits in plane and vertical profile. Statistical and geostatistical methods of resource calculation, confidence intervals. Classical methods of resource estimation: methods of polygons, sections, isolines. Grade-tonnage curve.

 2. Field trip

  Field trip to the bituminous coal mine allowing the students to become familiar with the duties of mining geologists, to measure stratigraphic sections, and collect the samples. The students are required to submit a field trip report.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Practical classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Practical classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

average grade from two projects and exam

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Student must have graduated ore petrology course.

Recommended literature and teaching resources:

1. Marjoribanks R., – Geological Methods in Mineral Exploration and Mining, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Barbara BIELOWICZ, Jacek R. Kasiński (2014) – The possibility of underground gasification of lignite from Polish deposits /International Journal of Coal Geology ; vol. 131, s. 304–318.
Barbara BIELOWICZ (2012) – Petrographic composition of Polish lignite and its possible use in a fluidized bed gasification process / International Journal of Coal Geology ; vol. 116–117, s. 236–246.
Barbara BIELOWICZ (2012) – A new technological classification of low-rank coal on the basis of Polish deposits / Fuel : the science and technology of fuel and energy ; vol. 96, s. 497–510.

Additional information:

None