Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
MSc thesis seminar
Course of study:
2019/2020
Code:
BGES-2-302-EG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Applied Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Students present results of work on MSc project, and discuss about problem connected with there work.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student is able to make a thesis for his/her MSc project. GES2A_K02 Presentation
M_K002 Student is able to think creative. GES2A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 Student is able to prepare and present a presentation about his/her MSc project. GES2A_U12, GES2A_U11, GES2A_U10 Presentation
M_U002 Student is able to prepare a geological description about object of his/her research. GES2A_U09 Presentation
M_U003 Student is able to perform an analysis of collected data and observations. GES2A_U01 Presentation
M_U004 Student is able to present conclusions of his/her research. GES2A_U09 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student knows Basic methods, techniques and tools needed to solve complex geological problems. GES2A_W09 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student is able to make a thesis for his/her MSc project. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student is able to think creative. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student is able to prepare and present a presentation about his/her MSc project. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student is able to prepare a geological description about object of his/her research. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student is able to perform an analysis of collected data and observations. - - - - - + - - - - -
M_U004 Student is able to present conclusions of his/her research. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student knows Basic methods, techniques and tools needed to solve complex geological problems. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Seminar classes (30h):

Theory of MSc thesis construction. Presentation of MSc development and discussion.
Discussion of an individual problems related to MSc project.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

presentation garde

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None