Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

18
 
BGES-2-102-GI-s
H
30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 5
+
BGES-2-103-GI-s 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
-
BGES-2-104-GI-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
BGES-2-110-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-

Other Basic

10
 
BGES-2-101-GI-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGES-2-105-GI-s
C
15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-

Thesis

2
 
BGES-2-111-GI-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

15
 
BGES-2-201-GI-s
G
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGES-2-204-GI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGES-2-205-GI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGES-2-208-GI-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

13
 
BGES-2-202-GI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-2-203-GI-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 5
+
BGES-2-211-GI-s 15 0 0 15 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGES-2-206-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-207-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-210-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-212-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-213-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

22
 
BGES-2-301-GI-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160 20
-
BGES-2-302-GI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot w języku angielskim obieralny


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot

3
 
BGES-2-303-GI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-2-305-GI-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty humanistyczne i społeczne obieralne


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać dwa przedmioty z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych za co najmniej 5 ECTS łącznie

5
 
BGES-2-304-GI-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmioty humanistyczno-społeczne wybierane z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1195