Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

28
 
BGES-2-101-GN-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BGES-2-102-GN-s 15 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
BGES-2-103-GN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGES-2-104-GN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGES-2-105-GN-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-106-GN-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
BGES-2-107-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 3
-
BGES-2-108-GN-s 45 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 90 5
+

Thesis

2
 
BGES-2-109-GN-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

23
 
BGES-2-202-GN-s 30 0 0 30 0 0 0 0 15 0 0 75 5
+
BGES-2-203-GN-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BGES-2-204-GN-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGES-2-206-GN-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
BGES-2-211-GN-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGES-2-201-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-212-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-213-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-214-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-215-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: GNG_obieralne


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot za 2 punkty ECTS

2
 
BGES-2-205-GN-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGES-2-207-GN-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Elective block: GNG_przedmiot obcojęzyczny obieralny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot za 3 punkty ECTS

3
 
BGES-2-209-GN-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-2-210-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

2
 
BGES-2-302-GN-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiothumanistyczny z Bazy AGH
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

3
 
BGES-2-301-GN-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3
+

Thesis

22
 
BGES-2-303-GN-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-304-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Obieralne ekonomiczne

3
 
BGES-2-306-GN-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Humanistic or economic course chosen from the AGH UST International Courses
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1440