Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

23
 
BGES-2-101-HG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-103-HG-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
-
BGES-2-105-HG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGES-2-108-HG-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-2-109-HG-s
aaa
15 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 60 4
-
BGES-2-113-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 4
-

Other Basic

5
 
BGES-2-104-HG-s
aa
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-110-HG-s 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-

Thesis

2
 
BGES-2-111-HG-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

17
 
BGES-2-201-HG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-2-206-HG-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BGES-2-208-HG-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-2-213-HG-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGES-2-217-HG-s
aa
0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Other Basic

8
 
BGES-2-202-HG-s
aa
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-203-HG-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGES-2-207-HG-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGES-2-204-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-211-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-212-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-214-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-215-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Przedmiot w języku angielskim obieralny


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot

3
 
BGES-2-205-HG-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-
BGES-2-209-HG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

3
 
BGES-2-306-HG-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Thesis

22
 
BGES-2-301-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
BGES-2-302-HG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty humanistyczne i społeczne obieralne


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać dwa przedmioty z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych za co najmniej 5 ECTS łącznie

5
 
BGES-2-303-HG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmioty humanistyczno-społeczne wybierane z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1230