Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

28
 
BGES-2-101-MS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 60 4
+
BGES-2-102-MS-s 45 0 45 0 0 0 30 0 0 0 0 120 6
+
BGES-2-103-MS-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 4
-
BGES-2-104-MS-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-105-MS-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-2-107-MS-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BGES-2-109-MS-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 3
-

Thesis

2
 
BGES-2-108-MS-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

MS_przedmiot ekonomiczny

3
 
BGES-2-204-MS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

22
 
BGES-2-201-MS-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGES-2-202-MS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 75 5
+
BGES-2-205-MS-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-2-207-MS-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-2-209-MS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 4
-
BGES-2-210-MS-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGES-2-203-MS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-211-MS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-212-MS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-214-MS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-215-MS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: MS_przedmiot obcojęzyczny obieralny

3
 
BGES-2-206-MS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-2-208-MS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

2
 
BGES-2-303-MS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiothumanistyczny z Bazy AGH
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

6
 
BGES-2-301-MS-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
BGES-2-302-MS-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Thesis

22
 
BGES-2-304-MS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-2-305-MS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1260