Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Geotourism

20
 
BGTR-2-101-s 30 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 60 5
+
BGTR-2-102-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGTR-2-103-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGTR-2-104-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-2-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGTR-2-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Geotourism

8
 
BGTR-2-107-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-2-108-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGTR-2-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGTR-2-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGTR-2-111-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGTR-2-112-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGTR-2-113-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Geotourism

30
 
BGTR-2-201-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-2-202-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
BGTR-2-203-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-2-204-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-2-205-s 15 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 60 4
-
BGTR-2-206-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 45 3
-
BGTR-2-207-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 4
-
BGTR-2-208-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Geotourism

21
 
BGTR-2-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-2-302-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGTR-2-303-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-2-304-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-2-305-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-2-306-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Geotourism 5


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot z przypisaną liczbą 5 punktów ECTS i dwa przedmioty z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS

11
 
BGTR-2-307-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-2-308-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-2-309-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-2-310-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-2-311-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 45 3
-
BGTR-2-312-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Geotourism - Thesis of Master of Science

22
 
BGTR-2-401-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BGTR-2-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Geotourism 6


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS

3
 
BGTR-2-403-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-2-404-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Geotourism 7


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS

3
 
BGTR-2-405-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGTR-2-406-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1740