Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Geotourism

23
 
BGTR-1-101-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
BGTR-1-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BGTR-1-103-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-104-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-105-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Geotourism

6
 
BGTR-1-106-s 45 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 75 4
-
BGTR-1-107-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Geotourism

31
 
BGTR-1-201-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
BGTR-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 4
-
BGTR-1-203-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BGTR-1-204-s 15 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
BGTR-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-206-s 30 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 60 3
-
BGTR-1-207-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGTR-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 1/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGTR-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGTR-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGTR-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGTR-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGTR-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Geotourism

19
 
BGTR-1-301-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
BGTR-1-302-s 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-303-s
?
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-304-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-305-s
The module has not been published by the person responsible for it.
?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 2/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGTR-1-306-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGTR-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGTR-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGTR-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGTR-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Geotourism 1


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot z przypisaną liczbą 5 punktów ECTS i dwa przedmioty z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS

11
 
BGTR-1-307-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-308-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-309-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-310-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-311-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Geotourism

25
 
BGTR-1-401-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGTR-1-402-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-403-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 4
-
BGTR-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 4
-
BGTR-1-406-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 2
-
BGTR-1-407-s 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 3
-
BGTR-1-408-s
The module has not been published by the person responsible for it.
?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 3/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGTR-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGTR-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGTR-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGTR-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGTR-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Geotourism

11
 
BGTR-1-501-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGTR-1-502-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGTR-1-503-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Geotourism 2


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa przedmiot z przypisaną liczbą 5 punktów ECTS i trzy przedmioty z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS

19
 
BGTR-1-504-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-505-s
?
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-506-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-507-s
?
15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-508-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-509-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-510-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-511-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Geotourism - Diploma Project

12
 
BGTR-1-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-
BGTR-1-602-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Geotourism 3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać pięć przedmiotów z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS

15
 
BGTR-1-603-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-604-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-605-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-606-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-607-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-608-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Geotourism 4


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS;

3
 
BGTR-1-609-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGTR-1-610-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3405