Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kierunkowe

10
 
IINF-1-103-s 30 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 4
-
IINF-1-104-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

 
IINF-1-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Przedmioty ogólne

20
 
IINF-1-101-s 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-102-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
IINF-1-105-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
IINF-1-107-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kierunkowe

11
 
IINF-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
IINF-1-204-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Przedmioty ogólne

19
 
IINF-1-201-s 28 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 6
+
IINF-1-205-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-206-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
IINF-1-207-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
IINF-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Języki obce


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

 
IINF-1-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IINF-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IINF-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IINF-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IINF-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Non-technical

 
IINF-1-306-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Przedmioty kierunkowe

9
 
IINF-1-302-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
IINF-1-303-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IINF-1-316-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Przedmioty ogólne

14
 
IINF-1-301-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
IINF-1-304-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IINF-1-307-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Języki obce


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

 
IINF-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IINF-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IINF-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IINF-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IINF-1-318-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Learning pathways

6
 

Elective block: The algorithmic path

 
IINF-1-305-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-308-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Ścieżka algorytmiczno-aplikacyjna

 
IINF-1-317-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-319-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Ścieżka wytwarzanie oprogramowania

 
IINF-1-312-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-315-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

14
 
IINF-1-401-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IINF-1-403-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-1-407-s 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-1-412-s 30 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 2
-

Elective block: IIN blok przedmiotów obieralnych st 1 sem 4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty

6
 
IINF-1-402-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-404-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-406-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-409-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-418-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-422-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-423-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-424-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-425-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-426-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-427-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Języki obce – egzamin

5
 
IINF-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IINF-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IINF-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IINF-1-416-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IINF-1-417-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Learning pathways

6
 

Elective block: The algorithmic path

 
IINF-1-431-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-432-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Ścieżka algorytmiczno-aplikacyjna

 
IINF-1-419-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
IINF-1-420-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
IINF-1-421-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Elective block: Ścieżka wytwarzanie oprogramowania

 
IINF-1-405-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-414-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

18
 
IINF-1-502-s 30 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-1-503-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IINF-1-504-s 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IINF-1-513-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: IIN blok obieralny st 1 sem 5


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty

6
 
IINF-1-511-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-512-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-514-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-515-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-516-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-517-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-518-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-519-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-520-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Learning pathways

6
 

Elective block: The algorithmic path

 
IINF-1-501-s 30 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 3
-
IINF-1-509-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Ścieżka algorytmiczno-aplikacyjna

 
IINF-1-508-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-510-s 30 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 3
-

Elective block: Ścieżka wytwarzanie oprogramowania

 
IINF-1-506-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-507-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

11
 
IINF-1-602-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IINF-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
IINF-1-619-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty ogólne

7
 
IINF-1-603-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IINF-1-620-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: IIN blok obieralny st 1 sem 6


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty

6
 
IINF-1-604-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-605-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-606-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-607-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-608-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-614-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IINF-1-615-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IINF-1-617-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Learning pathways

6
 

Elective block: The algorithmic path

 
IINF-1-601-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-618-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Ścieżka algorytmiczno-aplikacyjna

 
IINF-1-609-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-610-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Ścieżka wytwarzanie oprogramowania

 
IINF-1-612-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-616-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty ogólne

18
 
IINF-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IINF-1-704-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Elective block: IIN blok obieralny st 1 sem 7


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 4 przedmioty

12
 
IINF-1-702-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-705-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-706-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-707-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-708-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-709-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-710-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-711-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-712-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-713-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IINF-1-786-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Języki obce


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

 
IINF-1-001-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IINF-1-002-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IINF-1-003-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4415