Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty ogólne

4
 
IINF-2-113-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+
IINF-2-121-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: IIN blok obieralny s2 sem 1 (2/N)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty

6
 
IINF-2-102-s 14 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-103-s 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-104-s 14 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-108-s 14 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-109-s 14 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-110-s 14 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-111-s 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-114-s 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-115-s 14 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-117-s 14 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-119-s 14 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-

Elective block: Matematyka


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot

5
 
IINF-2-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
IINF-2-120-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective block: Przedmioty kierunkowe


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 przedmioty

15
 
IINF-2-105-s 30 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-106-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-107-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-112-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-122-s 30 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-123-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-124-s 30 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty ogólne

6
 
IINF-2-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
IINF-2-214-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4
-

Elective block: grupa dla trójek


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 przedmioty

9
 
IINF-2-202-s 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-203-s 14 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-206-s 14 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-207-s 14 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-209-s 14 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-210-s 14 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-211-s 14 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-212-s 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-217-s 14 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-219-s 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-220-s 14 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IINF-2-224-s 14 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-

Elective block: Przedmioty kierunkowe


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 przedmioty

15
 
IINF-2-204-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-205-s 30 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-213-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-215-s 30 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-216-s 30 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-218-s 30 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-222-s 30 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-223-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IINF-2-225-s 30 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty ogólne

30
 
IINF-2-301-s 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
IINF-2-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+
IINF-2-303-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2234