Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Physics

3
 
EINF-2-102-GK-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

przedmioty specjalnościowe

20
 
EINF-2-101-GK-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
EINF-2-105-GK-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
EINF-2-107-GK-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EINF-2-108-GK-s 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EINF-2-109-GK-s 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EINF-2-110-GK-s 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

3
 
EINF-2-104-GK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+

Elective block: Przedmiot humanistyczny lub społeczny (II stopień)


The rules for selecting groups/modules: Dwa przedmioty z grupy lub conajmniej 4 pkt. ECTS. Pełna lista dostępnych modułów w danym semestrze udostępniana jest każdorazowo przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Zarządzania

4
 
EINF-2-106-GK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Main Issues and Directions of Philosophy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-111-GK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization. New challenges in the contemporary world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-112-GK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-113-GK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-114-GK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-115-GK-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
EINF-2-116-GK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-117-GK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
From Tolkien to Brown. XX and XXI centuary popular literature
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-118-GK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Who is the man? Contemporary controversy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-119-GK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Philosophical cancelling and coaching
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-120-GK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-121-GK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Anthropology of Everyday Life. From Birth to Death
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-122-GK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

1
 
EINF-2-210-GK-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

przedmioty specjalnościowe

19
 
EINF-2-203-GK-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
EINF-2-204-GK-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EINF-2-205-GK-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EINF-2-206-GK-s 0 0 28 42 0 0 0 0 0 0 0 70 5
-
EINF-2-207-GK-s 28 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 84 5
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

8
 
EINF-2-201-GK-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EINF-2-202-GK-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Elective block: Język obcy IV


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z grupy

2
 
EINF-2-211-GK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EINF-2-212-GK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EINF-2-213-GK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EINF-2-214-GK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

przedmioty specjalnościowe

9
 
EINF-2-302-GK-s 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EINF-2-303-GK-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EINF-2-304-GK-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
EINF-2-305-GK-s 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 1
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

1
 
EINF-2-301-GK-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-

Thesis

20
 
EINF-2-306-GK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1336