Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

30
 
ZIIE-1-101-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZIIE-1-103-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZIIE-1-104-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZIIE-1-105-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-106-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-107-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZIIE-1-108-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

21
 
ZIIE-1-201-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIIE-1-202-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-203-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZIIE-1-204-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZIIE-1-205-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZIIE-1-217-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym na Wydziale Zarządzania jest język angielski.

 
ZIIE-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: Elective group (IiE, 2 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 9 ECTS wg warunków opisanych poniżej

9
 

Elective block: Elective modules (2 semester IiE)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 6 ECTS.

 
ZIIE-1-206-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-207-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-209-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective modules (IiE, 2 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-211-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-214-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-216-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-218-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-219-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

20
 
ZIIE-1-301-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZIIE-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZIIE-1-303-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZIIE-1-304-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIIE-1-320-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

 
ZIIE-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZIIE-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZIIE-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZIIE-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ZIIE-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Elective group (IiE, 3 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 9 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

9
 

Elective block: Elective module (3 semester IiE)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z grupy przedmioty o łącznej wartości 6 ECTS.

 
ZIIE-1-307-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-308-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-309-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective modules (IiE, 3 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-305-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-314-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-316-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-317-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-318-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-319-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

20
 
ZIIE-1-401-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZIIE-1-402-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
ZIIE-1-403-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-1-404-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
ZIIE-1-405-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-1-406-s 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

5
 
ZIIE-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZIIE-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZIIE-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZIIE-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ZIIE-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Elective group (IiE, 4 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 6 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

6
 

Elective block: Elective modules (4 semester IiE)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-408-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-409-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective modules (IiE, 4 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-410-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-414-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-416-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-417-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-418-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

19
 
ZIIE-1-501-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-1-503-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZIIE-1-504-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-505-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
ZIIE-1-506-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-1-507-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-1-508-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-

Elective block: Elective group (IiE, 5 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 12 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

12
 

Elective block: Elective modules (5 semester IiE)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości 6 ECTS

 
ZIIE-1-510-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-511-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-512-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-516-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective modules (IiE, 5 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 6 ECTS

 
ZIIE-1-502-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-513-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-514-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-515-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-517-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

10
 
ZIIE-1-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 10
-

Elective block: Elective modules - IiE 1 degree


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZIIE-1-602-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZIIE-1-608-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZIIE-1-609-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZIIE-1-621-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Elective modules (IiE, 6 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 15 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

15
 

Elective block: Elective module (6 semester IiE)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości 6 ECTS

 
ZIIE-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-605-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-619-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective modules (IiE, 6 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 9 ECTS

 
ZIIE-1-606-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-612-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-613-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-615-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-616-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-617-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-622-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-623-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-624-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-625-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-626-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-627-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-628-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-1-629-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4130