Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Compulsory modules - IiE 2 degree

26
 
ZIIE-2-101-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZIIE-2-102-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZIIE-2-103-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-2-104-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZIIE-2-105-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIIE-2-106-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIIE-2-107-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Jezyk obcy B2+ stacjonarne


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

2
 
ZIIE-2-108-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZIIE-2-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZIIE-2-111-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZIIE-2-112-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZIIE-2-113-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Compulsory modules - IiE 2 degree

20
 
ZIIE-2-201-s 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZIIE-2-202-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIIE-2-203-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-2-204-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZIIE-2-205-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-2-206-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Elective group (IiE, 2 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 12 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

12
 

Elective block: Elective group (IiE, 2 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 3 ECTS.

 
ZIIE-2-208-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-215-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective modules (IiE MSc, 2 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 9 ECTS.

 
ZIIE-2-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-209-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-210-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-211-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-212-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-213-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Compulsory modules - IiE 2 degree

14
 
ZIIE-2-301-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ZIIE-2-302-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
ZIIE-2-303-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-2-304-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-2-305-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective group (IiE, 3 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 15 ECTS wg warunków opisanych poniżej

15
 

Elective block: Elective group (IiE, 3 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 3 ECTS.

 
ZIIE-2-307-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-315-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-316-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-318-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective group (IiE, 3 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 12 ECTS.

 
ZIIE-2-306-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-308-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-309-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-310-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-311-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-312-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-313-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-314-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

20
 
ZIIE-2-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Elective block: Elective modules - IiE 2 degree

5
 
ZIIE-2-402-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIIE-2-405-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIIE-2-406-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIIE-2-407-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIIE-2-408-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIIE-2-409-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective block: Elective group (IiE, 4 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 6 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

6
 

Elective block: Elective modules (IiE MSc, 4 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 6 ECTS.

 
ZIIE-2-404-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-410-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-411-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-412-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2495