Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Physics

3
 
EINF-2-102-IO-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

przedmioty specjalnościowe

20
 
EINF-2-101-IO-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EINF-2-106-IO-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EINF-2-107-IO-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EINF-2-108-IO-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EINF-2-109-IO-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EINF-2-110-IO-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
EINF-2-125-IO-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

3
 
EINF-2-104-IO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+

Elective block: Przedmiot humanistyczny lub społeczny (II stopień)


The rules for selecting groups/modules: Dwa przedmioty z grupy lub conajmniej 4 pkt. ECTS. Pełna lista dostępnych modułów w danym semestrze udostępniana jest każdorazowo przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Zarządzania

4
 
EINF-2-112-IO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-113-IO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EINF-2-115-IO-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

1
 
EINF-2-209-IO-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

przedmioty specjalnościowe

19
 
EINF-2-203-IO-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EINF-2-205-IO-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EINF-2-206-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
EINF-2-207-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EINF-2-208-IO-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

8
 
EINF-2-201-IO-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EINF-2-202-IO-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Elective block: Język obcy IV


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z grupy

2
 
EINF-2-210-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EINF-2-211-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EINF-2-212-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EINF-2-213-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

przedmioty specjalnościowe

9
 
EINF-2-303-IO-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
EINF-2-304-IO-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EINF-2-305-IO-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EINF-2-306-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

1
 
EINF-2-301-IO-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-

Thesis

20
 
EINF-2-307-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 982