Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach dwóch ścieżek dyplomowania:
a) Sztuczna inteligencja & data minig kształci studentów w zakresie wiedzy i umiejętności zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz badania kontekstu społecznego interakcji z robotami, chatbotami nabierającego dziś szczególnego znaczenia w związku pojawianiem się sztucznej inteligencji w kolejnych sferach codziennego życia.
b) Design & Product development design kształci studentów w zakresie projektowania produktów,
w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz by odpowiadały ich potrzebom
i oczekiwaniom.

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Basic social subjects

16
 
HIFS-2-101-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HIFS-2-103-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HIFS-2-105-s 0 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HIFS-2-112-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HIFS-2-113-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-115-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Basic technical subjects

4
 
HIFS-2-109-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-110-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

2
 
HIFS-2-116-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania: blok 1


The rules for selecting groups/modules: Moduły składające na wybraną ścieżkę dyplomowania są obowiązkowe dla studenta.
Wybór ścieżki dyplomowania w pierwszym semestrze zobowiązuje do jej kontynuowania w drugim i trzecim semestrze.

8
 

Elective block: Design & Product development

 
HIFS-2-106-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-107-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
HIFS-2-108-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 2
-
HIFS-2-111-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-

Elective block: Sztuczna inteligencja & Data mining

 
HIFS-2-117-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
HIFS-2-118-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-119-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-120-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Basic social subjects

4
 
HIFS-2-203-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
+
HIFS-2-214-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Basic technical subjects

6
 
HIFS-2-201-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
+
HIFS-2-204-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Seminarium

2
 
HIFS-2-206-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

4
 
HIFS-2-220-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HIFS-2-221-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania: blok 2


The rules for selecting groups/modules: Moduły składające na wybraną ścieżkę dyplomowania są obowiązkowe dla studenta.
Wybór ścieżki dyplomowania w pierwszym semestrze zobowiązuje do jej kontynuowania w drugim i trzecim semestrze.

14
 

Elective block: Design & Product development

 
HIFS-2-209-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-210-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HIFS-2-211-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HIFS-2-213-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 1
-
HIFS-2-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 1
-
HIFS-2-218-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Sztuczna inteligencja & Data mining

 
HIFS-2-202-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-205-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HIFS-2-207-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-208-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-217-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-219-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Basic social subjects

12
 
HIFS-2-309-s 0 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HIFS-2-310-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
+
HIFS-2-311-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-312-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-2-313-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Basic technical subjects

6
 
HIFS-2-302-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-2-307-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Seminarium

2
 
HIFS-2-305-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania: blok 3


The rules for selecting groups/modules: Moduły składające na wybraną ścieżkę dyplomowania są obowiązkowe dla studenta.
Wybór ścieżki dyplomowania w pierwszym semestrze zobowiązuje do jej kontynuowania w drugim i trzecim semestrze.

7
 

Elective block: Design & Product development

 
HIFS-2-306-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HIFS-2-308-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Sztuczna inteligencja & Data mining

 
HIFS-2-301-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-2-303-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

12
 
HIFS-2-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
-

Seminarium

1
 
HIFS-2-403-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Thesis

20
 
HIFS-2-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1445