Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

5
 
HIFS-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

12
 
HIFS-1-102-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-104-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 1
-
HIFS-1-107-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-
HIFS-1-108-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HIFS-1-109-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HIFS-1-120-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

to be completed

11
 
HIFS-1-103-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
HIFS-1-105-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HIFS-1-111-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HIFS-1-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-113-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-114-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-121-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-122-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-123-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HIFS-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Creation as a process of transformation - artetherapy and artistic education for social inclusion
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

5
 
HIFS-1-231-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

14
 
HIFS-1-201-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HIFS-1-203-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HIFS-1-208-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-209-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
HIFS-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
HIFS-1-227-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-1-230-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-232-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

to be completed

7
 
HIFS-1-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-206-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HIFS-1-213-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HIFS-1-226-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-228-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-229-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-233-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-237-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-238-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Student's workshops


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 warsztaty.

2
 
HIFS-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-217-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-218-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-219-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-220-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-221-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-223-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

16
 
HIFS-1-301-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-1-302-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
HIFS-1-303-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-310-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HIFS-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
HIFS-1-313-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
HIFS-1-314-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

to be completed

10
 
HIFS-1-304-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-1-305-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-1-309-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

4
 
HIFS-1-306-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HIFS-1-307-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

10
 
HIFS-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
HIFS-1-404-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 1
-
HIFS-1-422-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

to be completed

11
 
HIFS-1-401-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HIFS-1-406-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
HIFS-1-411-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Elective block: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HIFS-1-403-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HIFS-1-426-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-427-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-428-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-430-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-433-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-435-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-436-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Elective block: Student's workshops


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 warsztaty.

2
 
HIFS-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-416-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-417-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-418-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-419-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-420-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-
HIFS-1-421-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
-

Elective block: to be completed

3
 
HIFS-1-405-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-1-429-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

15
 
HIFS-1-505-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-1-509-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-514-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
-

to be completed

11
 
HIFS-1-501-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-1-503-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
HIFS-1-508-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Elective block: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HIFS-1-510-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-515-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-516-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-521-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-522-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-524-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-

Elective block: Seminarium licencjackie 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedno seminarium

2
 
HIFS-1-504-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-506-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-507-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-511-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-512-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-513-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

16
 
HIFS-1-604-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
-

Thesis

10
 
HIFS-1-603-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-

Elective block: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HIFS-1-610-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-611-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-615-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-616-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-617-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-618-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Seminarium licencjackie 2


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja z semestru 5

2
 
HIFS-1-601-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-602-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-605-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-607-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-608-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-1-609-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2496