Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 70/2019 z dnia 29-05-2019

Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” Informatyka Stosowana została sklasyfikowana na czwartym miejscu w kraju w kategorii „kierunki IT” (w grupie kierunków technicznych).

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

10
 
JINS-2-101-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-2-104-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Physics

8
 
JINS-2-103-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-2-107-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Electives IS2 - sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ze ścieżek dyplomowania.

12
 

Elective block: Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów - sem. 1

 
JINS-2-108-s 18 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-
JINS-2-109-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JINS-2-110-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Ścieżka dyplomownia: Modelowanie i analiza danych - sem. 1

 
JINS-2-102-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
JINS-2-105-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-106-s 30 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

11
 
JINS-2-201-s 30 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 72 6
+
JINS-2-204-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Thesis

5
 
JINS-2-202-s 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 5
-

Elective block: Electives Humanities II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 2.

2
 
JINS-2-203-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-2-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-2-213-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-2-214-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-2-215-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Electives Humanities II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne ekonomiczne z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 3.

3
 
JINS-2-211-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-2-220-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
JINS-2-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JINS-2-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JINS-2-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JINS-2-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JINS-2-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Electives IS2 - sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dodatkowo przedmioty obieralne za co najmniej 7 ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

7
 
Expand/collapse content

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

5
 
JINS-2-303-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 5
-

Thesis

25
 
JINS-2-301-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+
JINS-2-302-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

96
 
JINS-2-001-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JINS-2-002-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JINS-2-003-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-004-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JINS-2-005-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 5
-
JINS-2-006-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-2-007-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-008-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JINS-2-010-s 30 0 33 12 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JINS-2-013-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-014-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-015-s 20 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
JINS-2-018-s 14 0 16 8 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
JINS-2-019-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-2-020-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JINS-2-021-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-2-022-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-2-023-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-026-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JINS-2-028-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-2-029-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JINS-2-030-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Mathematics

5
 
JINS-2-016-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JINS-2-017-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Other Basic

9
 
JINS-2-027-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-2-031-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Physics

18
 
JINS-2-009-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-011-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-012-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-2-024-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JINS-2-025-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2956