Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 70/2019 z dnia 29-05-2019

Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” Informatyka Stosowana została sklasyfikowana na czwartym miejscu w kraju w kategorii „kierunki IT” (w grupie kierunków technicznych).

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

18
 
JINS-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 8
+
JINS-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-1-109-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

6
 
JINS-1-105-s 30 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JINS-1-107-s 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Physical Education

 
JINS-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

3
 
JINS-1-103-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

11
 
JINS-1-201-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
JINS-1-202-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

12
 
JINS-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-1-205-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-

Physical Education

 
JINS-1-211-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

5
 
JINS-1-206-s 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
+

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JINS-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JINS-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JINS-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JINS-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JINS-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: Humanities Electives I (Faculty of Humanities)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2.

2
 
Expand/collapse content
JINS-1-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-216-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-217-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-218-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-220-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-221-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-223-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-224-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Humanities Electives I (Faculty of Management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 3.

3
 
Expand/collapse content
JINS-1-207-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JINS-1-209-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-1-210-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JINS-1-222-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

3
 
JINS-1-309-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

5
 
JINS-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

10
 
JINS-1-305-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JINS-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Physical Education

 
JINS-1-312-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

5
 
JINS-1-304-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JINS-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JINS-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JINS-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JINS-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JINS-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Electives IS I.3


The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 4 punktów ECTS.

4
 

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

17
 
JINS-1-403-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-1-405-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-1-407-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Other Basic

5
 
JINS-1-402-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Physics

2
 
JINS-1-401-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Expand/collapse content
JINS-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JINS-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JINS-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JINS-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JINS-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Electives IS I.4


The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 4 punktów ECTS.

4
 

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

10
 
JINS-1-503-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JINS-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

5
 
JINS-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Electives IS I.5


The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 14 punktów ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS. Student musi zrealizować pierwsze moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

14
 

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

17
 
JINS-1-601-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-1-604-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160 6
-
JINS-1-605-s 45 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
-

Mathematics

3
 
JINS-1-603-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Electives IS I.6


The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 11 punktów ECTS.

Student musi zrealizować drugie moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

11
 

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

3
 
JINS-1-702-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Thesis

15
 
JINS-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15
+

Elective block: Electives IS I.7


The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 12 punktów ECTS.
Student musi zrealizować trzecie moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

12
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

99
 
JINS-1-002-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-1-004-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-005-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JINS-1-006-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-007-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JINS-1-008-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JINS-1-010-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JINS-1-011-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JINS-1-014-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-1-020-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-1-022-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-023-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-024-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-025-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JINS-1-027-s 12 0 20 5 0 8 0 0 0 0 0 0 45 6
+
JINS-1-028-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-030-s 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
JINS-1-031-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JINS-1-034-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JINS-1-035-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-038-s 15 0 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JINS-1-039-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-040-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-041-s 30 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 51 5
-

Mathematics

7
 
JINS-1-026-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JINS-1-032-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JINS-1-036-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

2
 
JINS-1-033-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: Databases


The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JINS-1-003-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-012-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-1-029-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-

Elective block: Embedded and Reconfigurable Systems


The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JINS-1-013-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-015-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JINS-1-050-s 0 0 21 18 0 21 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Graphics and Multimedia


The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JINS-1-009-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-019-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-1-021-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Elective block: Numerical Methods


The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JINS-1-016-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-017-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-018-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4448