Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Humanistic Courses

5
 
EINF-2-101-MS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
EINF-2-102-MS-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
+

Mathematics

7
 
EINF-2-103-MS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EINF-2-106-MS-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Physics

3
 
EINF-2-104-MS-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Specialization Courses

15
 
EINF-2-105-MS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EINF-2-107-MS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EINF-2-108-MS-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EINF-2-109-MS-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Specialization Courses

21
 
EINF-2-201-MS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EINF-2-203-MS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EINF-2-204-MS-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EINF-2-205-MS-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EINF-2-206-MS-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EINF-2-208-MS-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Elective Courses


The rules for selecting groups/modules: trzy przedmioty z grupy

9
 
EINF-2-202-MS-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EINF-2-207-MS-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
EINF-2-209-MS-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EINF-2-210-MS-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-
EINF-2-211-MS-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EINF-2-213-MS-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Specialization Courses

1
 
EINF-2-304-MS-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-

Thesis

20
 
EINF-2-305-MS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Elective block: Elective Courses


The rules for selecting groups/modules: trzy przedmioty z grupy

9
 
EINF-2-301-MS-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
EINF-2-302-MS-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-
EINF-2-303-MS-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-
EINF-2-306-MS-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-
EINF-2-309-MS-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1148