Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

9
 
MIFT-1-101-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
MIFT-1-106-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 42 2
-
MIFT-1-107-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Mathematics

9
 
MIFT-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
MIFT-1-103-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Other Basic

6
 
MIFT-1-105-s 28 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Physics

6
 
MIFT-1-104-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

16
 
MIFT-1-207-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIFT-1-213-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIFT-1-214-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
MIFT-1-215-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Mathematics

5
 
MIFT-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Non-technical

 
MIFT-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

6
 
MIFT-1-208-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Chosen foreign language (2nd semester, 30h)


The rules for selecting groups/modules: Język obcy do wyboru, Zalecany język angielski.

 
MIFT-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIFT-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIFT-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIFT-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MIFT-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: HES I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z listy przedmiotów w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych

3
 
MIFT-1-201-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

24
 
MIFT-1-301-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIFT-1-302-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-1-303-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-1-304-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-1-306-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Mathematics

4
 
MIFT-1-305-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Non-technical

 
MIFT-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Chosen foreign language (3rd semester, 45h)


The rules for selecting groups/modules: Język obcy do wyboru, zalecany język angielski.

 
MIFT-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIFT-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIFT-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIFT-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MIFT-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: HES II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z listy przedmiotów w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych

2
 
MIFT-1-308-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

21
 
MIFT-1-401-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-1-402-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIFT-1-403-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIFT-1-405-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIFT-1-414-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MIFT-1-415-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Mathematics

4
 
MIFT-1-404-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Non-technical

 
MIFT-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Chosen foreign language (4th semester, 60h)


The rules for selecting groups/modules: Język obcy do wyboru, zalecany język angielski.

5
 
MIFT-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIFT-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIFT-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIFT-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MIFT-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

25
 
MIFT-1-501-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-1-502-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
MIFT-1-503-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIFT-1-504-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIFT-1-505-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIFT-1-506-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: Thematic groups I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera grupę tematyczną i realizuje ją przez trzy semestry.

5
 

Elective block: Expert systems and artificial intelligence I


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’ realizuje 1 przedmiot z tej grupy

 
MIFT-1-508-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective block: Image analysis and computer aided design I


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’ realizuje 1 przedmiot z tej grupy.

 
MIFT-1-509-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective block: Modelling and simulations I


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Modelowanie i symulacje’ realizuje 1 przedmiot z tej grupy.

 
MIFT-1-507-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
MIFT-1-605-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Other Basic

4
 
MIFT-1-615-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Elective subject in English sem. 6


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z listy przedmiotów dostępnych w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych w języku angielskim

6
 
MIFT-1-606-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-

Elective block: Thematic groups II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera grupę tematyczną i realizuje ją przez trzy semestry.

15
 

Elective block: Expert systems and artificial intelligence II


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Modelowanie i symulacje’ lub ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’

 
MIFT-1-604-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-1-610-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Image analysis and computer aided design II


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Modelowanie i symulacje’ lub ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’

 
MIFT-1-607-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIFT-1-608-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Modelling and simulations II


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Modelowanie i symulacje’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’ lub ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’

 
MIFT-1-601-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-1-602-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
MIFT-1-707-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 375 15
-

Elective block: Thematic groups III


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera grupę tematyczną i realizuje ją przez trzy semestry.

15
 

Elective block: Expert systems and artificial intelligence III


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Modelowanie i symulacje’ lub ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’

 
MIFT-1-703-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-1-704-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective block: Image analysis and computer aided design III


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Modelowanie i symulacje’ lub ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’

 
MIFT-1-705-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-1-706-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective block: Modelling and simulations III


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Modelowanie i symulacje’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’ lub ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’

 
MIFT-1-701-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-1-702-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3840