Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Elective subject HES III


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z listy przedmiotów w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych

5
 
MIFT-2-110-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective block: Elective subjects


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 5 przedmiotów, aby zrealizować 25 ECTS

25
 
MIFT-2-101-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-102-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-103-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-104-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-105-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-106-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-107-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-108-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-109-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Elective subject in English


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z listy przedmiotów dostępnych w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych w języku angielskim

3
 
MIFT-2-216-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Elective block: Elective subjects


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 5 przedmiotów, aby zrealizować 25 ECTS

25
 
MIFT-2-201-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-202-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-203-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-204-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-205-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-206-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-207-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-208-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-209-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-210-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-211-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-212-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-213-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-214-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIFT-2-215-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Foreign Language - exam B2

2
 
MIFT-2-217-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MIFT-2-218-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MIFT-2-219-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

25
 
MIFT-2-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
MIFT-2-302-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 5
-

Elective block: Elective subject (eLearning)

5
 
MIFT-2-303-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIFT-2-304-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIFT-2-305-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIFT-2-306-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1798