Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon IA II st.

13
 
RIAK-2-101-DH-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
RIAK-2-103-DH-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RIAK-2-104-DH-s 20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Specjalnościowe D

11
 
RIAK-2-102-DH-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RIAK-2-105-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-

Elective block: Specjalnościowe obieralne D


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIAK-2-106-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RIAK-2-107-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIAK-2-108-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon IA II st.

3
 
RIAK-2-202-DH-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny obieralny IA


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden z dostępnych języków

2
 
Expand/collapse content
RIAK-2-207-DH-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RIAK-2-208-DH-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RIAK-2-209-DH-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Specjalnościowe obieralne D


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIAK-2-201-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
RIAK-2-203-DH-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RIAK-2-204-DH-s 16 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
RIAK-2-205-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
RIAK-2-206-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RIAK-2-212-DH-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RIAK-2-213-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon IA II st.

23
 
RIAK-2-309-DH-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-
RIAK-2-311-DH-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praktyka dyplomowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-
RIAK-2-312-DH-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 2
-

Specjalnościowe D

5
 
RIAK-2-301-DH-s 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 46 4
-
RIAK-2-310-DH-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Specjalnościowe obieralne D


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIAK-2-304-DH-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
RIAK-2-305-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1065