Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon IA II st.

13
 
RIAK-2-101-ID-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
RIAK-2-103-ID-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RIAK-2-104-ID-s 20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Specjalnościowe M

8
 
RIAK-2-106-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RIAK-2-107-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: Specjalnościowe obieralne M


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIAK-2-105-ID-s 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-
RIAK-2-109-ID-s 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon IA II st.

3
 
RIAK-2-202-ID-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny obieralny IA


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden z dostępnych języków

2
 
Expand/collapse content
RIAK-2-218-ID-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RIAK-2-220-ID-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RIAK-2-223-ID-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Specjalnościowe obieralne M


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIAK-2-203-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
RIAK-2-204-ID-s 28 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 64 6
+
RIAK-2-205-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RIAK-2-206-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
RIAK-2-210-ID-s 10 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RIAK-2-215-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RIAK-2-217-ID-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon IA II st.

23
 
RIAK-2-309-ID-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-
RIAK-2-311-ID-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praktyka dyplomowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-
RIAK-2-312-ID-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 2
-

Specjalnościowe M

1
 
RIAK-2-310-ID-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Specjalnościowe obieralne M


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIAK-2-307-ID-s 14 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
-
RIAK-2-308-ID-s 13 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 978