Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Audio production in the studio (P)
Course of study:
2019/2020
Code:
RIAK-2-106-ID-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Czopek Dorota (dorotam@agh.edu.pl)
Module summary

Przygotowanie, rejestracja, montaż, miks i mastering utworu muzycznego (samodzielnego lub będącego warstwą filmu). Utwór powinien wymagać rejestracji wielu instrumentów lub być realizowany kilku warstwach zapewniając bogatą fakturę dźwiękową. W trakcie realizacji należy zastosować różne techniki ujęć dźwięku. Na etapie postprodukcji należy starać się uzyskać możliwie naturalne i pełne brzmienie zgodne z dyrektywami EBU R-128.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Uczestnik kursu umie odnaleść charakterystyczne elementy utworu oraz przedstawić je w okraszonej indywidualnym charakterem produkcji. IAK2A_W07, IAK2A_W08 Project,
Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Uczestnik kursu umie przedstawic kolejność pracy nad produkcją płyty długograjacej oraz singla. IAK2A_W11 Oral answer
M_W002 Uczestnik kursu potrafi przedstawic proces produkcji remiksu audio IAK2A_W11, IAK2A_W05, IAK2A_W01, IAK2A_W10
M_W003 Student zna nowoczesne narzędzia do produkcji muzycznej IAK2A_W11, IAK2A_W10, IAK2A_W06, IAK2A_W07 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Uczestnik kursu umie odnaleść charakterystyczne elementy utworu oraz przedstawić je w okraszonej indywidualnym charakterem produkcji. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Uczestnik kursu umie przedstawic kolejność pracy nad produkcją płyty długograjacej oraz singla. + - + - - - - - - - -
M_W002 Uczestnik kursu potrafi przedstawic proces produkcji remiksu audio + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna nowoczesne narzędzia do produkcji muzycznej - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 111 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):
 1. Produkcja singla cz1

  Wyklad opowiadajacy o współczesnym podejściu do produkcji muzycznej albumów muzycznych oraz singli radiowych.
  Obejmuje kolejność czynnosci przy produkcji : komponowaniu doboru instrumentów, wybór inżyniera nagrania, inzyniera miksu oraz wybór studia

 2. Prezentacja miksów wybranego inżyniera miksu

  Zajęcia odsłuchowo – dyskusyjne. Mike Frassel

 3. Prezentacja produkcji wybranego polskiego producenta muzycznego cz1

  Zajęcia odsłuchowo – dyskusyjne. Marcin Bors

 4. Prezentacja produkcji wybranego polskiego producenta muzycznego cz2

  Zajęcia odsłuchowo – dyskusyjne.

 5. Prezentacja produkcji wybranego zagranicznego producenta muzycznego cz1

  Zajęcia odsłuchowo – dyskusyjne. Rick Rubin

 6. Prezentacja produkcji wybranego zagranicznego producenta muzycznego cz2

  Zajęcia odsłuchowo – dyskusyjne. Ross Robinson, Brendon O’Brien.

 7. Produkcja singla cz2
 8. Producent muzyczny

  Przedstawienie postaci producenta muzycznego z jego wyksztalceniem, trybem pracy, charakterystyka osobowościową.

 9. Narzędzia hardaware i software najczęściej używane przez producentów muzycznych

  Przykłady klasycznych oraz kultowych narzedzi analogowych. Przeglad najnowszego i najpopularniejszego oprogramowania: DAW , Plugins, Virtual Instruments.

Laboratory classes (28h):
 1. Realizacja kompletnej postprodukcji singa radiowego.

  Realizacja postprodukcji obejmuje : edycje miks oraz mastering na zadanych sciezkach audio
  Miks audio powinien chrakteryzowac sie indywidualnym podejściem wykonawczym inżyniera miksu ale zaraz techniczna poprawnościa.
  Wskazane jest stworzenie dodatkowych efektow dzwiękowych w oparciu o możliwości programu Samplitude oraz częściowa zmiana aranżu danego utworu muzycznego.

 2. Realizacja remiksu

  realizacja remiksu obejmuje stworzenie remiksu audio w dowolnym gatunku muzycznym z zachowaniem jego specyfiki: formy, instrumentarium, barw, dynamiki.

 3. Remiks audio video

  Podstawy techniczne remiksu audio video przy produkcjach live.

 4. Przemysl muzyczny – prowadzenie studia produkcyjnego

  Zagadnienia zwiazane z inwestycją oraz pozyskiwanien klienta w studio produkcyjnym.

 5. Zajęcia odsłuchowe wybranych produkcji cz1

  Prezentowane przez uczestników kursu wybranych przez nich produkcji

 6. Zajęcia odsłuchowe wybranych produkcji cz2
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestniczenie we wszystkich etapach (preprodukcja, produkcja, postprodukcja), aktywne realizowanie zadań zależnie od przydzielonej przez prowadzącego roli na danym etapie. W przypadku wykładu – opracowanie i przedstawienie koncepcji działań, w przypadku ćwiczeń praktyczna realizacja wypracowanej na wykładach koncepcji.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych:

aktywność i obecność na wykładzie (10%) realizacja zadań laboratoryjnych (90%).
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uczestniczenie w innych niż zajęcia działaniach związanych z przygotowaniem materiału muzycznego, samodzielne realizowanie etapu postprodukcji. Przedstawienie samodzielnej pracy w ramach zbiorowych zajęć pozostałym studentom i prowadzącemu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość pogramu DAW Samplitude wraz z podstawowymi zagadnieniami z realizacji nagran studyjnych.

Recommended literature and teaching resources:

Bobby Owsinski, The Recording Engineer’s handbook. The ArtistPro Publishing and Thomson Course Technology
Roey Izhaki, Mixing Audio – Concepts, Practices and Tools. Focal Press
David Miles Huber, Robert E. Runstein, Modern Recording Techniques. Focal Press
Bruce Bartlett, Jenny Bartlett. Practical Recording Techniques. Focal Press
Jurgen Meyer, Acoustics and the Performance of Music. Springer.
Watkinson John, The Art of Digital Audio, Third Edition, Focal Press, 2001.
Pohlmann Ken C., Principles of Digital Audio, Fifth Edition, McGraw-Hill, 2005.
Zölzer Udo, Digital Audio Signal Processing, John Wiley & Sons, 1998.
Yewdall David Lewis, Practical Art of Motion Picture Sound, Focal Press, 2012
Wyatt Hilary Aymes Tim, Audio Post Production for Television and Film, Focal Press 2012
Pro Tools 101 Official Courseware, Course Technology PTR, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None