Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

przedmioty specjalnościowe

15
 
EIBM-2-101-EM-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EIBM-2-102-EM-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 70 4
-
EIBM-2-104-EM-s 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIBM-2-105-EM-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIBM-2-106-EM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

15
 
EIBM-2-103-EM-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIBM-2-107-EM-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 4
-
EIBM-2-110-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
EIBM-2-120-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIBM-2-130-EM-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

1
 
EIBM-2-207-EM-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

przedmioty specjalnościowe

14
 
EIBM-2-201-EM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIBM-2-202-EM-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIBM-2-203-EM-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

10
 
EIBM-2-210-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIBM-2-220-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIBM-2-230-EM-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Język obcy (GO2)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
EIBM-2-206-EM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EIBM-2-209-EM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EIBM-2-211-EM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Przedmiot obieralny iem1 semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy, lub odpowiadający specyfice kierunku przedmiot z bazy UBPO

3
 
EIBM-2-204-EM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIBM-2-205-EM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIBM-2-208-EM-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIBM-2-212-EM-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIBM-2-213-EM-s 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 56 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

przedmioty specjalnościowe

2
 
EIBM-2-305-EM-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 2
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

22
 
EIBM-2-310-EM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 20
-
EIBM-2-311-EM-s 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Elective block: Bloki obieralne do wyboru - Przedmiot obieralny iem2 semestr 3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z dwóch modułów za sumę nie mniejszą niż 4 ECTS, lub odpowiadający specyfice kierunku przedmiot z bazy UBPO

4
 
EIBM-2-302-EM-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
EIBM-2-307-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Elective block: Przedmiot obieralny iem1 semestr 3


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy, lub odpowiadający specyfice kierunku przedmiot z bazy UBPO

2
 
EIBM-2-303-EM-s 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIBM-2-304-EM-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIBM-2-306-EM-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
EIBM-2-309-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1546