Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

przedmioty specjalnościowe

16
 
EIBM-2-101-IB-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIBM-2-102-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIBM-2-103-IB-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIBM-2-104-IB-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIBM-2-105-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
EIBM-2-107-IB-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

14
 
EIBM-2-106-IB-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 4
-
EIBM-2-108-IB-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIBM-2-110-IB-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
EIBM-2-120-IB-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIBM-2-130-IB-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

1
 
EIBM-2-206-IB-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

przedmioty specjalnościowe

13
 
EIBM-2-201-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIBM-2-202-IB-s 28 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
EIBM-2-203-IB-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

11
 
EIBM-2-210-IB-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIBM-2-220-IB-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIBM-2-230-IB-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: Język obcy (GO2)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
EIBM-2-205-IB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EIBM-2-208-IB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EIBM-2-209-IB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Przedmiot obieralny ib1 semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy, lub odpowiadający specyfice kierunku przedmiot z bazy UBPO

3
 
EIBM-2-204-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIBM-2-207-IB-s 14 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIBM-2-211-IB-s 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 56 3
-
EIBM-2-212-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

22
 
EIBM-2-305-IB-s 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIBM-2-310-IB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 20
-

przedmioty specjalnościowe

6
 
EIBM-2-301-IB-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIBM-2-302-IB-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Przedmiot obieralny ib1 semestr 3


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy, lub odpowiadający specyfice kierunku przedmiot z bazy UBPO

2
 
EIBM-2-303-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
EIBM-2-304-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1541