Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Chemia

6
 
MINC-1-104-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Engineering

5
 
MINC-1-106-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Humanities

2
 
MINC-1-107-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Mathematics

9
 
MINC-1-101-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
MINC-1-102-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Non-technical

2
 
MINC-1-105-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Physics

6
 
MINC-1-103-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

19
 
MINC-1-203-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-1-204-s 28 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MINC-1-206-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-1-208-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Humanities

1
 
MINC-1-207-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 28 1
-

Mathematics

4
 
MINC-1-201-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Non-technical

 
MINC-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

6
 
MINC-1-202-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Język obcy do wyboru - I st. - ZALICZENIE


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolny język obcy i uczestniczy w zajęciach z tego języka przez 4 semestry

 
MINC-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MINC-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MINC-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MINC-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
MINC-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

20
 
MINC-1-302-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MINC-1-304-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MINC-1-308-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-1-311-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Mathematics

5
 
MINC-1-301-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-

Non-technical

 
MINC-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: IC D01


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 5 pkt ECTS

5
 
MINC-1-309-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-1-310-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective block: Język obcy do wyboru - I st. - ZALICZENIE


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolny język obcy i uczestniczy w zajęciach z tego języka przez 4 semestry

 
MINC-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MINC-1-306-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MINC-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MINC-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
MINC-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

13
 
MINC-1-403-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MINC-1-416-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Humanities

2
 
MINC-1-414-s 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 2
-

Non-technical

 
MINC-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: IC D02


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 5 pkt ECTS

5
 
MINC-1-405-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-1-415-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: IC D03


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 5 pkt ECTS

5
 
MINC-1-406-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-1-411-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective block: Język obcy do wyboru - I st. - EGZAMIN


The rules for selecting groups/modules: Student uczestniczy w zajęciach z języka obcego, który wybrał na 3 semestrze. Na 6 semestrze student zdaje egzamin.

5
 
MINC-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MINC-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MINC-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MINC-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
MINC-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

18
 
MINC-1-504-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-1-505-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MINC-1-507-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-1-510-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: IC D04


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł (prowadzony w języku angielskim) o minimalnej liczbie 6 pkt ECTS

6
 
MINC-1-508-s 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
-
MINC-1-509-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
-

Elective block: IC D05


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 6 pkt ECTS

6
 
MINC-1-506-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MINC-1-511-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MINC-1-514-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
MINC-1-602-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Praktyki

4
 
MINC-1-615-s
Pra
0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4
-

Elective block: IC D06


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 6 pkt ECTS

6
 
MINC-1-606-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MINC-1-607-s 28 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+

Elective block: IC D07


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie dwa modułu o sumarycznej liczbie 10 pkt ECTS

10
 
MINC-1-601-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-1-605-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-1-608-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-1-609-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective block: IC D08


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 5 pkt ECTS

5
 
MINC-1-604-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-1-612-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-1-614-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
MINC-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Elective block: IC D09


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 5 pkt ECTS

5
 
MINC-1-702-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-1-703-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: IC D10


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie dwa modułu o sumarycznej liczbie 10 pkt ECTS

10
 
MINC-1-704-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-1-705-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-1-706-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-1-707-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3670