Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

27
 
MINC-2-101-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MINC-2-102-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-2-104-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MINC-2-108-s 28 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 56 4
-
MINC-2-111-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-2-112-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Humanities

3
 
MINC-2-109-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Humanities

2
 
MINC-2-212-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Elective block: IC D11


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolne trzy moduły o liczbie 4 pkt ECTS każdy oraz dwa moduły o liczbie 5 pkt ECTS każdy. Ścieżka dyplomowania Ekoenergetyka (umieszczona w suplemencie dyplomu) wymaga zrealizowania dwóch obieralnych przedmiotów: Spalanie paliw, Systemy energetyki odnawialnej. Ścieżka dyplomowania Powłoki i warstwy ochronne w energetyce (umieszczona w suplemencie dyplomu) wymaga zrealizowania dwóch obieralnych przedmiotów: Metody badań materiałów, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim.

22
 
MINC-2-204-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MINC-2-205-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MINC-2-206-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-2-208-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MINC-2-209-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MINC-2-216-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-2-218-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MINC-2-219-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Elective block: IC D12


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł o min. liczbie 4 pkt ECTS

4
 
MINC-2-213-s 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 30 4
+
MINC-2-214-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
MINC-2-215-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 4
-

Elective block: Język obcy do wyboru - II st. - EGZAMIN


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 język obcy o minimum 2 ECTS

2
 
MINC-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MINC-2-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MINC-2-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MINC-2-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MINC-2-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

20
 
MINC-2-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: IC D13


The rules for selecting groups/modules: Przedmiot na ścieżce kształcenia.

5
 
MINC-2-302-s 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 5
-

Elective block: IC D14


The rules for selecting groups/modules: Przedmiot obieralny (student wybiera 1 dowolny moduł o liczbie 5 pkt ECTS). Ścieżka dyplomowania Ekoenergetyka (umieszczona w suplemencie dyplomu) wymaga zrealizowania obieralnego przedmiotu: Wymienniki ciepła. Ścieżka dyplomowania Powłoki i warstwy ochronne w energetyce (umieszczona w suplemencie dyplomu) wymaga zrealizowania obieralnego przedmiotu: Technologie w inżynierii powierzchni.

5
 
MINC-2-301-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MINC-2-304-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1216