Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

brak

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. MODUŁY PODSTAWOWE i OGÓLNE

7
 
GIGR-2-101-GB-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-108-GB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-111-GB-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

B. MODUŁY KIERUNKOWE

6
 
GIGR-2-103-GB-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-2-113-GB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły specjalizacyjne wspólne

14
 
GIGR-2-102-GB-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-105-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-107-GB-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-2-109-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-110-GB-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1.s


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GIGR-2-104-GB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-106-GB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-112-GB-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły specjalizacyjne

20
 
GIGR-2-202-GB-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GIGR-2-203-GB-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GIGR-2-204-GB-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIGR-2-206-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIGR-2-207-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-208-GB-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIGR-2-209-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-211-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: E. JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIGR-2-201-GB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIGR-2-210-GB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIGR-2-212-GB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: F. MODUŁY KIERUNKOWE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIGR-2-205-GB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-213-GB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-214-GB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-215-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-216-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-217-GB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-218-GB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-219-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-221-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły specjalizacyjne

7
 
GIGR-2-301-GB-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GIGR-2-305-GB-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
GIGR-2-311-GB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

20
 
GIGR-2-306-GB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 20
-

Elective block: G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIGR-2-303-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-304-GB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-307-GB-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-308-GB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-309-GB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-310-GB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-312-GB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-313-GB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-314-GB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: M


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIGR-2-302-GB-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wybór z AGH UBPO
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-315-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-316-GB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1840