Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. MODUŁY PODSTAWOWE i OGÓLNE

7
 
GIGR-2-101-GO-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-104-GO-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GIGR-2-106-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

B. MODUŁY KIERUNKOWE

6
 
GIGR-2-103-GO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GIGR-2-107-GO-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

C. MODUŁY KIERUNKOWE WSPÓLNE

14
 
GIGR-2-105-GO-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GIGR-2-108-GO-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-2-109-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-111-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-112-GO-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1.s


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GIGR-2-110-GO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-113-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-114-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE

22
 
GIGR-2-202-GO-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-2-204-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-205-GO-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-2-206-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-207-GO-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-208-GO-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-211-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: E. JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIGR-2-210-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIGR-2-212-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIGR-2-213-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: F. MODUŁY KIERUNKOWE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIGR-2-201-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-203-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-209-GO-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-214-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-215-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-216-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-217-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-218-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-219-GO-s
GP2
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-220-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-221-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-222-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-223-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE

3
 
GIGR-2-308-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

H. PRAKTYKI I PROCES DYPLOMOWANIA II ST

22
 
GIGR-2-302-GO-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
GIGR-2-307-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Elective block: G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIGR-2-303-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-304-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-305-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-306-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-309-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-310-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-311-GO-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-312-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-313-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: M


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIGR-2-301-GO-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wybór z AGH UBPO
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-327-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-328-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1665