Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. MODUŁY PODSTAWOWE i OGÓLNE

7
 
GIGR-2-101-GP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-102-GP-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-104-GP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

B. MODUŁY KIERUNKOWE

6
 
GIGR-2-103-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-108-GP-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

C. MODUŁY KIERUNKOWE WSPÓLNE

14
 
GIGR-2-105-GP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-106-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-107-GP-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-2-109-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-110-GP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1.s


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GIGR-2-112-GP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-113-GP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-114-GP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE

22
 
GIGR-2-201-GP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-2-202-GP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-2-203-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-205-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-207-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-209-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-211-GP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-2-213-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: F. MODUŁY KIERUNKOWE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIGR-2-204-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-206-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-208-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-210-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-212-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-214-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-215-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-216-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-217-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-218-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-222-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-223-GP-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIGR-2-219-GP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIGR-2-220-GP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIGR-2-221-GP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE

3
 
GIGR-2-301-GP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły specjalizacyjne

2
 
GIGR-2-304-GP-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-

Thesis

20
 
GIGR-2-305-GP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIGR-2-302-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-306-GP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-307-GP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-308-GP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-309-GP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-310-GP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-311-GP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-312-GP-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-313-GP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-314-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: M


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIGR-2-303-GP-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wybór z AGH UBPO
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-315-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-316-GP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1650