Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

there are no additional requirements

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE

23
 
GIGR-2-101-ME-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-2-102-ME-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-2-103-ME-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIGR-2-104-ME-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-105-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-106-ME-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-107-ME-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-112-ME-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły humanistyczno-społeczne

3
 
GIGR-2-110-ME-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły podstawowe

2
 
GIGR-2-108-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: E. JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY

2
 
GIGR-2-109-ME-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE

28
 
GIGR-2-201-ME-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIGR-2-202-ME-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-2-203-ME-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-2-204-ME-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-205-ME-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-206-ME-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-2-207-ME-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-208-ME-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły humanistyczno-społeczne

2
 
GIGR-2-209-ME-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE

6
 
GIGR-2-301-ME-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-302-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-303-ME-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

20
 
GIGR-2-304-ME-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Moduły obieralne (2 do wyboru)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa moduły

4
 
GIGR-2-305-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-306-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-307-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-308-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-309-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-310-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-311-ME-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1065