Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Eksploracja podwodna
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-204-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Module summary

W module przedstawiono historię podboju głębin poprzez zaprezentowanie rozwoju metod nurkownia, sprzetu i pojazdów podwodnych oraz rozwój archeologii podwodnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość dynamicznego rozwoju eksploracji mórz i oceanów oraz wynikającej z niej konieczności uaktualniania swojej wiedzy IGR1A_K01, IGR1A_K04 Activity during classes
M_K002 Student prezentuje postawę człowieka wykształconego oraz docenia rolę morza w historii cywilizacji IGR1A_K01, IGR1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zidentyfikować trudności techniczne wynikające ze specyfiki środowiska morskiego oraz wpływ środowiska wodnego na organizm nurka IGR1A_U05, IGR1A_U02 Test
M_U002 Student potrafi ocenić ryzyko związane z prowadzeniem eksploracji podwodnej IGR1A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu znajomości problemów związanych z rozwojem metod eksploracji głębin oraz specyfiki środowiska wodnego. IGR1A_W02, IGR1A_W04, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Test
M_W002 Student zna historię rozwoju archeologii podwodnej oraz jej najsłynniejszych odkryć IGR1A_W02 Test
M_W003 Student zna historię oraz perspektywy rozwoju pozyskiwania surowców mineralnych z dna mórz i oceanów IGR1A_W02, IGR1A_W04 Test
M_W004 Student zna historię rozwoju urządzeń do nurkowania oraz pojazdów podwodnych IGR1A_W02, IGR1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość dynamicznego rozwoju eksploracji mórz i oceanów oraz wynikającej z niej konieczności uaktualniania swojej wiedzy + - - - - - - - - - -
M_K002 Student prezentuje postawę człowieka wykształconego oraz docenia rolę morza w historii cywilizacji + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować trudności techniczne wynikające ze specyfiki środowiska morskiego oraz wpływ środowiska wodnego na organizm nurka + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić ryzyko związane z prowadzeniem eksploracji podwodnej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu znajomości problemów związanych z rozwojem metod eksploracji głębin oraz specyfiki środowiska wodnego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna historię rozwoju archeologii podwodnej oraz jej najsłynniejszych odkryć + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna historię oraz perspektywy rozwoju pozyskiwania surowców mineralnych z dna mórz i oceanów + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna historię rozwoju urządzeń do nurkowania oraz pojazdów podwodnych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Wybrane mity i legendy morskie. Środowisko wodne i jego wpływ na organizm nurka. Nurkowanie w starożytności. Historia i rozwój pierwszych urządzeń do nurkowania. Dzwony nurkowe. Skafandry klasyczne i ADS. Rozwój nurkowania swobodnego. Homo aquaticus – habitaty czyli domki podwodne. Wybrane zagadnienia z historii medycyny hiperbarycznej. Historia, rozwój konstrukcji pojazdów podwodnych. Eksploatacja podwodna zasobów naturalnych, historia górnictwa morskiego. W służbie Marsa – okręty podwodne. Zarys historii freedivingu. Eksploatacja podwodna miejsc i obiektów historycznych – archeologia podwodna: historia, rozwój, stosowane metody. Wydobywanie zabytków na powierzchnię i konserwacja. Wybrane osiągnięcia archeologii podwodnej. Najsłynniejsi łowcy skarbów i archeologowie amatorzy. Archeologia podwodna w Polsce – najważniejsze akcje. Polskie dokonania w badaniach i dokumentowaniu historii morskiej – zaproszenie do Centralnego Muzeum Morskiego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dwa terminy kolokwiów (1 podstawowy i 1 poprawkowy). Możliwość 1 raz poprawienia oceny pozytywnej z terminu podstawowego na terminie poprawkowym.
Wymagana obecność na 80% wykładów.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Na podstawie kolokwium zaliczeniowego. Brane będą również pod uwagę dodatkowe formy aktywności studenta (np. opracowanie wybranego tematu z problematyki wykładu).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej jak i nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na wykładach wymagane jest samodzielne uzupełnienie zaległości i zaliczenie pytań na kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1) Stanisław Depowski, Ryszard Kotliński, Edward Rühle, Krzysztof Szamałek „Surowce mineralne mórz i oceanów”. Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”, Warszawa 1998.
2) Stanisław Karlic „Zarys górnictwa morskiego”. Wydawnictwa „Śląsk”, Katowice 1983
3) B.Mazurkiewicz „Encyklopedia inżynierii morskiej”. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986
4) Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamałek „Surowce mineralne na dnie oceanu”. Seria Nauka dla Wszystkich, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie 1992
5) Zofia Drapella „Mity i legendy morskie”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978
6) Zofia Drapella „Od Lewiatana do Jormugandra”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1976
7) Zdzisław Skrok „Archeologia mórz”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1982
8) Zdzisław Skrok „Archeologia podwodna”, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991
9) Zdzisław Skrok „Odkrywcy oceanów”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1990
10) Aleksander Grobicki „Skarby na dnie mórz”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1990
11) Jacek Gussmann „Człowiek zdobywa głębiny”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1984
12) „Historia nurkowania” (książka magazynu Tauchen), Wydawnictwo „Alma-Press” 2003
13) „Wraki Bałtyku” pod redakcją Stanisława Poleszaka, Gdynia 2005
14) Małgorzata Orlewicz-Musiał „Polskie nurkowanie swobodne”, Sekcja Nurkowania Swobodnego Krakowskiego Oddziału PTPNoZ, Kraków 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Scuba diving activities for scientific research in the Tatra National Park, focus on the Tatra lakes /
Małgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem
: materiały IV konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 14–16
października 2010. T. 3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Krakowski. — Zakopane : Wydawnictwo Tatrzańskiego
Parku Narodowego, 2010. — ISBN: 978-83-61788-37-9. — S. 133–138. — Bibliogr. s. 137–138, Summ.
Zarys historii nurkowania w Tatrach (1953-2006)/ Małgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA // W:
Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych : materiały III konferencji
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 13–15 października 2005. T. 3,
Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk o Ziemi. Oddział Krakowski. — Zakopane : Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006.
— ISBN: 83-85832-96-3. — S. 143–159. — Bibliogr. s. 158–159
oraz publikacje popularyzujące problematykę nurkową.

Additional information:

Student ma obowiązek uczestniczenia w minimum 80% wykładów.