Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka zawodowa (technologiczna) 1
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-403-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Module summary

Celem praktyki zawodowej technologicznej jest:
poznanie zakładu pracy (profilu działalności, struktury organizacyjnej, oferowanych produktów, świadczonych usług) oraz wymagań pracodawcy i specyfiki przyszłego środowiska zawodowego,
sprawdzenie indywidualnej przydatności i predyspozycji do zawodu ,
uzyskanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy,
weryfikacja i praktyczne wykorzystanie nabytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Uzyskanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy. IGR1A_K02 Report on completion of a practical placement
Skills: he can
M_U001 Sprawdzenie indywidualnej przydatności i predyspozycji do zawodu , weryfikacja i praktyczne wykorzystanie nabytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej. IGR1A_U05 Report on completion of a practical placement
M_U002 Wykonywanie powierzonych zadań na poszczególnych, wybranych stanowiskach pracy, oraz samodzielne (pod kierunkiem i kontrolą opiekuna zakładowego) wykonywanie czynności wchodzących w zakres obowiązków. IGR1A_U03 Report on completion of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Poznanie zakładu pracy (profilu działalności, struktury organizacyjnej, oferowanych produktów, świadczonych usług) oraz wymagań pracodawcy i specyfiki przyszłego środowiska zawodowego. IGR1A_W04 Report on completion of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Uzyskanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Sprawdzenie indywidualnej przydatności i predyspozycji do zawodu , weryfikacja i praktyczne wykorzystanie nabytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Wykonywanie powierzonych zadań na poszczególnych, wybranych stanowiskach pracy, oraz samodzielne (pod kierunkiem i kontrolą opiekuna zakładowego) wykonywanie czynności wchodzących w zakres obowiązków. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Poznanie zakładu pracy (profilu działalności, struktury organizacyjnej, oferowanych produktów, świadczonych usług) oraz wymagań pracodawcy i specyfiki przyszłego środowiska zawodowego. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Inne 120 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie praktyki student jest zobowiązany uzyskać w terminie zaliczenia VI semestru danego roku akademickiego, u swojego opiekuna dydaktycznego (organizatora praktyk) na podstawie:
― pozytywnej opinii opiekuna zakładowego,
― dziennika praktyk lub sprawozdania z praktyki,
― rozmowy sprawdzającej nabyte doświadczenia przeprowadzonej z opiekunem dydaktycznym,

lub w innej formie ustalonej przez zakład pracy wraz z organizatorem/opiekunem praktyki.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Nie dotyczy praktyki zawodowej technologicznej.
Praktyka jest zaliczana bez oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie dotyczy praktyki zawodowej technologicznej.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Nie dotyczy praktyki zawodowej technologicznej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie dotyczy praktyki zawodowej technologicznej.

Additional information:

Brak