Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects I

15
 
GIGR-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+
GIGR-1-102-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Przedmioty kierunkowe I

10
 
GIGR-1-103-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-1-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIGR-1-112-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty ogólne

6
 
GIGR-1-105-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-111-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-113-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 1/3

 
GIGR-1-217-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIGR-1-218-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIGR-1-219-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIGR-1-220-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIGR-1-221-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Basic subjects I

9
 
GIGR-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIGR-1-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-203-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Przedmioty kierunkowe I

10
 
GIGR-1-213-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIGR-1-214-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Przedmioty ogólne

6
 
GIGR-1-207-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-209-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIGR-1-204-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-251-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Moduły fakultatywne sem 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIGR-1-215-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-216-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 2/3

 
GIGR-1-302-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIGR-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIGR-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIGR-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIGR-1-314-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Basic subjects I

6
 
GIGR-1-301-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIGR-1-303-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Przedmioty kierunkowe I

21
 
GIGR-1-305-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-1-306-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-307-s 30 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIGR-1-308-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIGR-1-315-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Przedmioty ogólne

2
 
GIGR-1-304-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects I

 
GIGR-1-402-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Moduły specjalistyczne

4
 
GIGR-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Przedmioty kierunkowe I

18
 
GIGR-1-401-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIGR-1-404-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-1-405-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-1-407-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIGR-1-408-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-409-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego z języków obcych

5
 
GIGR-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIGR-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIGR-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIGR-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIGR-1-416-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Moduły fakultatywne sem 4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIGR-1-406-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-410-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-411-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Moduły kierunkowe obieralne sem 4


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIGR-1-417-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-418-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-419-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe I

17
 
GIGR-1-501-s 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIGR-1-502-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIGR-1-503-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-504-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Elective block: Moduły w grupach obieralnych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

13
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania Górnictwo odkrywkowe sem 5

 
GIGR-1-510-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GIGR-1-511-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-1-512-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-513-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-514-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania Górnictwo podziemne sem 5

 
GIGR-1-505-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-1-506-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-1-507-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-508-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-509-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły specjalistyczne

4
 
GIGR-1-610-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Przedmioty kierunkowe I

13
 
GIGR-1-601-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-1-602-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIGR-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Moduły w grupach obieralnych sem 6


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

13
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania Górnictwo odkrywkowe sem 6

 
GIGR-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-608-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIGR-1-609-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania Górnictwo podziemne sem 6

 
GIGR-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-605-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIGR-1-606-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły specjalistyczne

15
 
GIGR-1-714-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Przedmioty kierunkowe I

2
 
GIGR-1-706-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign-language subjects selected for the first level, st.


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy.

3
 
GIGR-1-701-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-702-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-703-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-715-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-716-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-717-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-718-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-719-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-720-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-750-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów do zadanej liczby punktów ECTS

3
 
GIGR-1-704-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-705-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-721-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-722-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Moduły fakultatywne sem 7


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIGR-1-711-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-712-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-713-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Moduły w grupach obieralnych sem 7


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

5
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania Górnictwo odkrywkowe sem 7

 
GIGR-1-709-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-710-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Ścieżka dyplomowania Górnictwo podziemne sem 7

 
GIGR-1-707-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-708-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4125