Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

11
 
BIAD-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 6
+
BIAD-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Non-technical

 
BIAD-1-107-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Other Basic

15
 
BIAD-1-103-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BIAD-1-105-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-106-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Physics

4
 
BIAD-1-104-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

10
 
BIAD-1-205-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
BIAD-1-212-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Non-technical

3
 
BIAD-1-203-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
BIAD-1-213-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

12
 
BIAD-1-201-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-204-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
BIAD-1-206-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Physics

5
 
BIAD-1-202-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Fizyka II
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 5
+

Elective block: Foreign language B2; semestr 1/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BIAD-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIAD-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIAD-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIAD-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIAD-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Non-technical

 
BIAD-1-302-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

19
 
BIAD-1-303-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIAD-1-307-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BIAD-1-308-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIAD-1-312-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BIAD-1-314-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Physics

3
 
BIAD-1-304-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 2/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BIAD-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIAD-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIAD-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIAD-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIAD-1-317-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Blok obieralny, III semestr Inżynieria i Analiza Danych


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

8
 

Elective block: Moduł 1A, III semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-306-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-316-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Moduł 1B, III semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-301-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-310-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

5
 
BIAD-1-404-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

20
 
BIAD-1-401-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BIAD-1-402-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-403-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-405-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BIAD-1-412-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 3/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BIAD-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIAD-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIAD-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIAD-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIAD-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

15
 
BIAD-1-501-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BIAD-1-502-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BIAD-1-504-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIAD-1-505-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Blok obieralny, V semestr Inżynieria i Analiza Danych


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

15
 

Elective block: Moduł 2A, V semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-506-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-507-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-512-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-513-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Moduł 2B, V semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-508-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BIAD-1-509-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-510-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-511-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

17
 
BIAD-1-601-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BIAD-1-611-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-
BIAD-1-612-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BIAD-1-613-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BIAD-1-614-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolny przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
BIAD-1-603-s
The module has not been published by the person responsible for it.
przedmiot wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Blok obieralny, VI semestr Inżynieria i Analiza Danych


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

11
 

Elective block: Moduł 3A, VI semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-605-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-607-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-608-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Moduł 3B, VI semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-606-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-609-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-610-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

15
 
BIAD-1-712-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Blok obieralny, VII semestr Inżynieria i Analiza Danych


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

15
 

Elective block: Moduł 4A, VII semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-701-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-702-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BIAD-1-703-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-704-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BIAD-1-708-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: Moduł 4B, VII semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-705-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-706-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-707-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BIAD-1-709-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-
BIAD-1-711-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3975