Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

7
 
DIMS-1-105-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Other Basic

19
 
DIMS-1-106-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
DIMS-1-107-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
DIMS-1-108-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIMS-1-109-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Physical Education

 
DIMS-1-101-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Przedmiot HS

4
 
DIMS-1-102-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
DIMS-1-103-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DIMS-1-104-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

8
 
DIMS-1-204-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+

Other Basic

15
 
DIMS-1-206-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-207-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIMS-1-208-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-209-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-210-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIMS-1-211-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Physical Education

 
DIMS-1-202-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

6
 
DIMS-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Przedmiot HS

1
 
DIMS-1-203-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Język obcy (B-2) - semestr 1/3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

 

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

3
 
DIMS-1-303-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

16
 
DIMS-1-305-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-306-s 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+
DIMS-1-307-s 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+
DIMS-1-308-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIMS-1-317-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Physical Education

 
DIMS-1-302-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

6
 
DIMS-1-304-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Optional module in cartography


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-311-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-312-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Optional module in the field of graphics and 3D design


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-309-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DIMS-1-310-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign Language (B-2) - semester 2/3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

 

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Directional modules (compulsory)

8
 
DIMS-1-405-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIMS-1-408-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Field work

2
 
DIMS-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0
-
DIMS-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-
DIMS-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-

Other Basic

12
 
DIMS-1-402-s 20 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-
DIMS-1-403-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIMS-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Elective module in the field of surveying


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-406-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIMS-1-407-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Foreign language (B-2 + exam) - semester 3/3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

5
 

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Directional modules (compulsory)

15
 
DIMS-1-501-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIMS-1-502-s 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIMS-1-503-s 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Elective block: Block of elective modules in the field of civil and water engineering


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać minimum dwa moduły kształcenia z poniższej listy.

10
 
DIMS-1-508-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIMS-1-509-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIMS-1-510-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Elective module for water management and protection


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-506-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIMS-1-507-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Optional module in the field of spatial information systems


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-504-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIMS-1-505-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Directional modules (compulsory)

18
 
DIMS-1-601-s 45 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
DIMS-1-602-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIMS-1-603-s 45 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Field work

2
 
DIMS-1-611-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 2
-

Elective block: Block of elective modules in the field of management of biologically active areas


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIMS-1-605-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIMS-1-606-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Elective block: Block of elective modules in the field of the design of construction networks and installations (semester 6)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-607-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIMS-1-608-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Elective module in the field of environmental vibroacoustics


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-609-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DIMS-1-610-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

16
 
DIMS-1-707-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DIMS-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Block of elective lectures


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej dwa rodzaje wykładów z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-704-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DIMS-1-705-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DIMS-1-706-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Block of elective modules in the field of the design of construction networks and installations (semester 7)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-709-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-710-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Block of optional subjects (First Degree Studies)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać przedmioty za minimum 4 punkty ECTS (łącznie), w tym jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

4
 
DIMS-1-711-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-712-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-713-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-714-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-715-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-716-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-717-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-718-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-719-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-720-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-721-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-722-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-723-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-724-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DIMS-1-725-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DIMS-1-726-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DIMS-1-727-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-
DIMS-1-728-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Elective module in the field of environmental permits


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-702-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-1-703-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Employment training

4
 
DIMS-1-730-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3384