Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

14
 
DIMS-2-107-IK-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
+
DIMS-2-108-IK-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIMS-2-109-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIMS-2-110-IK-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

8
 
DIMS-2-103-IK-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIMS-2-104-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-2-105-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot HS

3
 
DIMS-2-101-IK-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DIMS-2-102-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Block of compulsory modules for the specializations of Municipal Engineering - semester 1


The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

6
 
DIMS-2-106-IK-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

5
 
DIMS-2-201-IK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Block of obligatory modules for the specializations of Municipal Engineering - semester 2


The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

22
 
DIMS-2-202-IK-s 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
DIMS-2-203-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIMS-2-204-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIMS-2-205-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-2-206-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-2-207-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-2-208-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Język obcy (kurs specjalistyczny) - IK


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych kursów specjalistycznych.

2
 
DIMS-2-211-IK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
DIMS-2-212-IK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
DIMS-2-213-IK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
DIMS-2-214-IK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
DIMS-2-215-IK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

1
 
DIMS-2-304-IK-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Thesis

21
 
DIMS-2-310-IK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
DIMS-2-311-IK-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: English language elective module (IK specialization)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIMS-2-308-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIMS-2-309-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej jeden moduł z poniższej listy.

2
 
DIMS-2-301-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-2-302-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIMS-2-303-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Specialist elective module (IK specialization)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIMS-2-305-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIMS-2-306-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIMS-2-307-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1245