Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
BIOS-1-102-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-1-107-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

9
 
BIOS-1-110-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Other Basic

13
 
BIOS-1-106-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BIOS-1-108-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-1-111-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych

2
 
BIOS-1-112-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Elective block: Przedmiot ekonomiczny do wyboru

3
 
BIOS-1-101-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-103-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

14
 
BIOS-1-201-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-1-202-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-1-203-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-204-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-1-205-s
GIS
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Field classes

3
 
BIOS-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Mathematics

9
 
BIOS-1-207-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Other Basic

2
 
BIOS-1-208-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
+

Wychowanie fizyczne

 
BIOS-1-206-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 1/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BIOS-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIOS-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIOS-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIOS-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIOS-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

11
 
BIOS-1-305-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-308-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-316-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-318-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
-

Other Basic

10
 
BIOS-1-302-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BIOS-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BIOS-1-307-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Physics

6
 
BIOS-1-313-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Wychowanie fizyczne

 
BIOS-1-304-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 2/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BIOS-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIOS-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIOS-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIOS-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIOS-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

7
 
BIOS-1-403-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-1-405-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Field classes

3
 
BIOS-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Other Basic

12
 
BIOS-1-402-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-406-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BIOS-1-408-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Physics

6
 
BIOS-1-413-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Wychowanie fizyczne

 
BIOS-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 3/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BIOS-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIOS-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIOS-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIOS-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIOS-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

18
 
BIOS-1-504-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BIOS-1-518-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BIOS-1-519-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
BIOS-1-520-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BIOS-1-521-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych

1
 
BIOS-1-501-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Prawo autorskie i ochrona właśności intelektualnej
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmioty do wyboru_semestr 5


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem i dwa przedmioty za 3 ECTS

11
 
BIOS-1-502-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-503-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-505-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-506-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-522-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-523-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-524-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-525-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

4
 
BIOS-1-623-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

5
 
BIOS-1-602-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BIOS-1-625-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Praktyka zawodowa

4
 
BIOS-1-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Przedmiot w języku angielskim


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot z listy ogłoszonej przez Dziekana

4
 
BIOS-1-603-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-604-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-605-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-

Elective block: Przedmioty do wyboru_semestr 6


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem i dwa przedmioty za 4 ECTS

13
 
BIOS-1-624-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-626-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-627-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-628-s 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-629-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-630-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-631-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-632-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
BIOS-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Przedmioty do wyboru_semestr 7


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden moduł za 5 ECTS z egzaminem, dwa moduły za 4 ECTS i jeden za 2 ECTS

15
 
BIOS-1-718-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-719-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-720-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-721-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-722-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-723-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-724-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-725-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-726-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-1-727-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-1-728-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-1-729-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4455