Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

3
 
BIOS-2-106-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 3
-

Field classes

3
 
BIOS-2-109-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 3
-

Other Basic

19
 
BIOS-2-102-GS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 75 5
-
BIOS-2-104-GS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-2-108-GS-s 30 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 90 6
+
BIOS-2-111-GS-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Przedmiot HS

3
 
BIOS-2-107-GS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot ekonomiczny wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Thesis

2
 
BIOS-2-103-GS-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

25
 
BIOS-2-202-GS-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BIOS-2-203-GS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 75 4
-
BIOS-2-205-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 2
-
BIOS-2-206-GS-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BIOS-2-207-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 3
-
BIOS-2-208-GS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-2-212-GS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 75 5
-

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BIOS-2-201-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-209-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-210-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-213-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-214-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Przedmiot obieralny po angielsku


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 1 moduł za 3 punkty ECTS

3
 
BIOS-2-204-GS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BIOS-2-211-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

6
 
BIOS-2-303-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 3
-
BIOS-2-306-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 3
-

Przedmiot HS

2
 
BIOS-2-307-GS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

22
 
BIOS-2-301-GS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-2-302-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1245