Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

28
 
BIOS-2-101-HS-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-2-104-HS-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BIOS-2-105-HS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 2
-
BIOS-2-106-HS-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-2-107-HS-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-2-108-HS-s 0 0 15 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
+
BIOS-2-111-HS-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 4
-
BIOS-2-112-HS-s 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 4
-

Thesis

2
 
BIOS-2-102-HS-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

17
 
BIOS-2-202-HS-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-2-204-HS-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-2-206-HS-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
BIOS-2-207-HS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Other Basic

7
 
BIOS-2-208-HS-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-2-211-HS-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BIOS-2-201-HS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-209-HS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-210-HS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-212-HS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-213-HS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Obieralny przedmiot w języku angielskim


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot

4
 
BIOS-2-203-HS-s 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-2-205-HS-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 4
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

3
 
BIOS-2-304-HS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 3
-

Thesis

22
 
BIOS-2-301-HS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
BIOS-2-302-HS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty humanistyczne i społeczne obieralne


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać dwa przedmioty z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych za co najmniej 5 ECTS łącznie

5
 
BIOS-2-303-HS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przemioty humanistyczne lub społeczne wybierane z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1170