Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

23
 
BIOS-2-101-MO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BIOS-2-102-MO-s 30 0 45 0 0 0 15 0 0 0 0 90 6
+
BIOS-2-103-MO-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 4
+
BIOS-2-104-MO-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BIOS-2-106-MO-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Przedmioty humanistyczne i społeczno-ekonomiczne

2
 
BIOS-2-112-MO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

2
 
BIOS-2-110-MO-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Zajęcia terenowe

3
 
BIOS-2-109-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

27
 
BIOS-2-201-MO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-2-202-MO-s 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
BIOS-2-203-MO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-2-204-MO-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-2-205-MO-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-2-206-MO-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-2-207-MO-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BIOS-2-208-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-209-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-210-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-211-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-212-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

3
 
BIOS-2-306-MO-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty humanistyczne i społeczno-ekonomiczne

3
 
BIOS-2-302-MO-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-

Thesis

22
 
BIOS-2-304-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-2-305-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Przedmiot w języku angielskim obieralny


The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden przedmiot

3
 
BIOS-2-301-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
BIOS-2-303-MO-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1185