Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

19
 
BIOS-2-104-MM-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-2-105-MM-s 15 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
BIOS-2-106-MM-s 15 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 60 5
+
BIOS-2-107-MM-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Praktyka dyplomowa

2
 
BIOS-2-110-MM-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Zajęcia terenowe

2
 
BIOS-2-111-MM-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny

3
 
BIOS-2-108-MM-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BIOS-2-109-MM-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmiot po angielsku do wyboru

4
 
BIOS-2-101-MM-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
-
BIOS-2-102-MM-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

28
 
BIOS-2-202-MM-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BIOS-2-203-MM-s 15 0 45 0 0 0 0 0 15 0 0 75 6
+
BIOS-2-204-MM-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
BIOS-2-205-MM-s 30 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 75 5
-
BIOS-2-206-MM-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BIOS-2-207-MM-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BIOS-2-201-MM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-208-MM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-209-MM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-210-MM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BIOS-2-211-MM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

7
 
BIOS-2-302-MM-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-2-303-MM-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-2-304-MM-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot ekonomiczny

3
 
BIOS-2-301-MM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot ekonomiczny - z uczelnianej bazy przedmiotów obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Thesis

20
 
BIOS-2-305-MM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1215