Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

3
 
GIPZ-2-101-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

B. PRZEDMIOTY OGÓLNE

3
 
GIPZ-2-102-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

20
 
GIPZ-2-103-LM-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIPZ-2-105-LM-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-106-LM-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-107-LM-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIPZ-2-108-LM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-109-LM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GIPZ-2-110-LM-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

4
 
GIPZ-2-104-LM-s
-
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

28
 
GIPZ-2-201-LM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-2-202-LM-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIPZ-2-203-LM-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIPZ-2-204-LM-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIPZ-2-205-LM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-206-LM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-207-LM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-213-LM-s
-
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIPZ-2-210-LM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIPZ-2-211-LM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIPZ-2-212-LM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. PRZEDMIOTY OGÓLNE

2
 
GIPZ-2-301-LM-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa magisterska

23
 
GIPZ-2-303-LM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GIPZ-2-304-LM-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Elective block: G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIPZ-2-306-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-307-LM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-308-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-309-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-310-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-311-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-312-LM-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-313-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-314-LM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmiot obieralny IIZPP e sem.

2
 
GIPZ-2-302-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-305-LM-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1230