Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

3
 
GIPZ-2-102-ZB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

B. PRZEDMIOTY OGÓLNE

3
 
GIPZ-2-108-ZB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

20
 
GIPZ-2-101-ZB-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIPZ-2-103-ZB-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-2-104-ZB-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-105-ZB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-106-ZB-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-107-ZB-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIPZ-2-110-ZB-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

4
 
GIPZ-2-109-ZB-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

28
 
GIPZ-2-204-ZB-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GIPZ-2-205-ZB-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-2-206-ZB-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-208-ZB-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-209-ZB-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-2-210-ZB-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-211-ZB-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-212-ZB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIPZ-2-201-ZB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIPZ-2-202-ZB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIPZ-2-203-ZB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. PRZEDMIOTY OGÓLNE

2
 
GIPZ-2-344-ZB-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa magisterska

23
 
GIPZ-2-301-ZB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GIPZ-2-302-ZB-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Elective block: G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIPZ-2-305-ZB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-306-ZB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-307-ZB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-308-ZB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-309-ZB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-310-ZB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-311-ZB-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-312-ZB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-313-ZB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmiot obieralny IIZPP e sem.

2
 
GIPZ-2-303-ZB-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-304-ZB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1230