Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

3
 
GIPZ-2-109-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

B. PRZEDMIOTY OGÓLNE

3
 
GIPZ-2-108-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

20
 
GIPZ-2-101-ZS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIPZ-2-103-ZS-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-2-104-ZS-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-105-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-106-ZS-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GIPZ-2-107-ZS-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-110-ZS-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

4
 
GIPZ-2-102-ZS-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

22
 
GIPZ-2-202-ZS-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIPZ-2-206-ZS-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIPZ-2-207-ZS-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-2-210-ZS-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIPZ-2-211-ZS-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Elective block: E. Przedmioty specjalizacyjne obieralne dla specjalnosci ZwIŚ


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów do zadanej liczny punktów ECTS. Zabroniony jest wybór już zrealizowanego modułu.

4
 
GIPZ-2-201-ZS-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-203-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-204-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-205-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-208-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-209-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-213-ZS-s 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-214-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-217-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-218-ZS-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIPZ-2-212-ZS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIPZ-2-215-ZS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIPZ-2-216-ZS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. PRZEDMIOTY OGÓLNE

2
 
GIPZ-2-303-ZS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa magisterska

23
 
GIPZ-2-301-ZS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GIPZ-2-302-ZS-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Elective block: E. Przedmioty specjalizacyjne obieralne dla specjalnosci ZwIŚ


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów do zadanej liczny punktów ECTS. Zabroniony jest wybór już zrealizowanego modułu.

4
 
GIPZ-2-304-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-316-ZS-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-317-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-318-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-319-ZS-s 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-320-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-321-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-322-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-323-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-324-ZS-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-325-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIPZ-2-306-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-307-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-308-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-309-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-310-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-311-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-312-ZS-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-313-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-314-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1410